Техніка безпеки на робочому місці: види та особливості проведення інструктажів та корисні поради

Виконання вимог охорони праці — найважливіший фактор, що впливає на правильну організацію виробництва і успішного існування будь-якого підприємства. Від безпеки праці залежить його продуктивність, а проведення інструктажів є запорукою дотримання працюючими технологічної дисципліни.

Які бувають інструктажі по техніці безпеки

Перед тим як почати виконання своїх обов’язків, кожен працівник зобов’язаний отримати декілька видів інструктажів з охорони праці: вступний, первинний, повторний, цільовий та позаплановий.

Перед допуском нового працівника на робоче місце, йому обов’язково повинні бути доведені вступний та первинний інструктажі, а також визначена стажування, протягом певної кількості робочих змін, під керівництвом призначеного наказом працівника.

До самостійної роботи працівник може бути допущений тільки після стажування, складання іспиту з техніки безпеки.

Вступний інструктаж

Такий захід зобов’язані пройти усі новоприйняті на роботу співробітники, незалежно від стажу та досвіду попередньої роботи на займаній посаді або робочому місці, освіти, тривалості та виду угоди про трудові відносини між працівником і наймачем.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці або інженерних працівником, уповноваженим наказом по підприємству на проведення інструктажів та прийманні екзаменів по техніці безпеки. Для проходження такого заходу повинні бути розроблені програма та інструкція, затверджена керівником підприємства.

Проходження вступного інструктажу повинно підтверджуватися відповідною відміткою в журналі реєстрації інструктажів, підписом інструктора і самого працівника, а також запис з номером наказу про прийом на роботу.

Первинний інструктаж

Ця підготовка проводиться з працівниками на їх робочому місці керівником виробничого підрозділу, до початку самостійного праці новими співробітниками. Захід проводиться з наступними категоріями працівників:

 • З кожним працівником, що прийшли в робочий підрозділ, включаючи осіб, тимчасово прийнятих для виробництва сезонних робіт, сумісників, а також працюють на дому із застосуванням наданих для цих цілей роботодавцем механізмів, інструментів і матеріалів або придбаних працівником за свій рахунок.
 • З працівниками організації на час або на постійній основі, переведеними з інших структурних підрозділів, що приходять на нове для себе робоче місце.
 • З відрядженими працівниками інших підприємств, учнями закладів освіти, направленими для проходження виробничої практики.

Проведення первинного інструктажу з техніки безпеки здійснюється на основі розроблених і затверджених інструкцій і програм інструктажів для набуття працівником відповідних знань, достатніх для безпечного виконання ним посадових обов’язків.

Програмою таких заходів обов’язково передбачається:

 • ознайомлення з технологією виробництва робіт на майбутньому робочому місці;
 • вивчення конструкції обладнання, зон підвищеної небезпеки і порядку їх огородження;
 • вивчення заходів при підготовці до роботи (перевірка обладнання, його заземлення і включення пристроїв, інструменту);
 • правила застосування запобіжних і захисних пристосувань;
 • ознайомлення з пропонованими до спецодягу та ЗІЗ вимогами;
 • опис характерних випадків виробничого травматизму і причин, що їх спричинили;
 • вивчення правил безпеки по відношенню до електроустаткування, приладів освітлення;
 • ознайомлення з правилами спільного з іншими особами безпечного виконання робіт;
 • вивчення правил надання медичної допомоги та заходів особистої гігієни робітників;
 • ознайомлення з відповідальністю робітників, при недотриманні правил техніки безпеки.

Первинний інструктаж проходить окремо кожен працівник з демонстрацією методів безпечної праці. Прийнятий співробітник проходить стажування на майбутньому робочому місці, визначеним законодавством кількістю змін під наглядом досвідченого працівника або свого безпосереднього начальника.

По завершенні стажування проводиться перевірка знань і ставиться відмітка в журналі інструктажів про допущення працівника до самостійного виконання обов’язків.

Працівники, в обов’язки яких не включено виконання робіт, пов’язаних з обладнанням, використанням електроінструменту та зберігання, застосування матеріалів і сировини, які можуть бути звільнені від проходження первинного інструктажу. Список відповідних посад і спеціальностей затверджується головним інженером організації.

Повторний інструктаж

Таку підготовку повинні отримувати всі робітники, незалежно від рівня освіти і тривалості роботи, виду обов’язків і кваліфікації не рідше одного разу в 6 місяців.

Робітники, що виконують обслуговування обладнання, що відноситься до джерел підвищеної небезпеки, отримують повторну інструкцію кожні 3 місяці.

За погодженням з територіальними органами держнагляду і профспілковим комітетом підприємства, для певних категорій працівників встановлюється період проведення повторного інструктажу раз в рік.

Проведення повторної підготовки з техніки безпеки здійснюється за тими ж програмами, які розроблені для проведення первинного інструктажу, для перевірки рівня знань, інструкцій і правил по техніці безпеки з кожним працівником окремо або одночасно з групою працівників одного робочого підрозділу або професії.

Цільовий інструктаж

Такий вид підготовки призначається при виконанні одиничних робіт, які не пов’язані зі службовими обов’язками працівника (наведення порядку на території, вантаження та розвантаження матеріалів, виконання окремих доручень), усунення результатів стихійного лиха або аварій.

Також проведення такого заходу необхідно при організації заходів за участю учнів та неповнолітніх (спортивні змагання, турпоходи, екскурсії та ін).

Оформлення результатів проходження підготовки при підготовці наряду-допуску, здійснюється в самому наряді-допуску або в іншому розпорядчому акті, на підставі якого проводиться виконання робіт.

Позаплановий інструктаж

Проведення позапланової підготовки призначається у випадках:

 1. Затвердження розроблених або переробки існуючих нормативних актів з охорони праці.
 2. Зміни в технологічних процесах, удосконалення або заміни засобів виробництва, інструментів, сировини, матеріалів або зміни інших факторів, здатних вплинути на безпечні умови праці.
 3. Недотримання працюючими правил охорони праці, створили загрозу або спричинили тяжкі наслідки.
 4. Надходження вказівки наглядових і контролюючих органів.
 5. Переривання стажу роботи на строк до 1 місяця при виконанні робіт з небезпечними факторами, для інших робіт — при перерві більше 2 місяців.
 6. Окремого розпорядження керівника або його представника.

Проходження інструктажів – надзвичайно важливий захід, який суттєво впливає не тільки на продуктивність праці, але й на безпеку персоналу. Незважаючи на той факт, що види інструктажів з техніки безпеки різні, кожен з них, безсумнівно, важливий.

Ссылка на основную публикацию