Допомогла стаття? Натисни на рекламу!
fallback-image

Електричні мережі та зразок технічних умов на підключення електроустановок замовника до загальних мереж

Для регулювання відносин, які виникають при підключенні нових побудованих, модернізованих або реконструюються електроустановок замовника до мереж електропостачання власника електрики існує практика оформлення цілого ряду документів.

Одним з них є документ, названий «технічні умови для підключення», який містить початкові дані для проектування і видається замовникові від власника електричних мереж.

Як отримати технічні умови

У разі зміни власника власності на установку, якщо не відбулося підвищення технічних параметрів, не змінилися вимоги до категорії надійності, отримання нових технічних умов не потрібно.

При приєднанні електроустановки до мереж, власник лінії розробляє технічні умови. При цьому він враховує детальні плани місцевості і країни, що розвиваються схеми мереж електропостачання на сьогоднішній день і на майбутні періоди на основі планів забудови.

Якщо між споживачем і замовником досягається згода з питання приєднання, то власник мереж електропостачання видає документ в межах дозволеної потужності, попередньо погодивши його з постачальником електричної енергії. За письмовою заявою власника мереж, організація постачання проводить розрахунок розподілу потужності технологічних мереж.

Якщо у власника мереж недостатньо потужності для приєднання агрегату замовника, він звертається безпосередньо в організацію постачальника електроенергії. Там пише заяву для отримання документа на підключення до мереж постачальника.

Заяви юридичних і фізичних осіб

При складанні документа особами юридичного статусу або фізичними особами, що ведуть діяльність підприємця, вказують:

 • напрямок діяльності заявника та його банківські реквізити;
 • найменування об’єкта, його адресний розташування;
 • причина для отримання документа з умовами (реконструкція, зміна потужності або категорії надійності, будівництво).

Юридичні особи до заяви додають:

 • документ про оплату послуг за роботу з оформлення технічних умов;
 • опитувальний лист (заявка організації проекту типового зразка) для підприємців, підписаний замовником і проектною конторою;
 • дані розрахунку для визначення допустимого навантаження за діючими нормами;
 • додається планування з виділеним місцем установки агрегату;
 • документ, що дозволяє проведення робіт на цій ділянці, отриманий за стандартною процедурою (копія);
 • документ права власності на електроустановку і на ділянку будівництва (копія);
 • при відсутності самого підприємця або юридичної особи надається довіреність на ведення справ іншою людиною.

Заяви фізичних осіб містять в тексті:

 • найменування об’єкта, його адреса;
 • дані паспорта заявника, ідентифікаційний код;
 • причина, по якій потрібна видача техумов.

Фізичні особи додають до заяви:

 • документ, що підтверджує оплату послуг;
 • бланк опитування для населення, складений за типовим зразком, що містить параметри об’єкта;
 • розрахунок номінального навантаження по нормам електропостачання;
 • документ про право власності на об’єкт.

Інформація, що міститься в технічних умовах

Для юридичних осіб та підприємців (крім населення):

 • всю інформацію про об’єкт і його адреса, вказується функціональне призначення об’єкта і терміни здачі його в роботу або час початку експлуатації;
 • обсяг майбутньої максимального навантаження з урахуванням категорії надійності;
 • передбачувана величина потужності для приймачів струму з точки зору аварійної та технологічної броні;
 • вказуються точки для підключення електроустановки (безпосередньо до лінії електропостачання, через підстанцію, до розподільного пристрою);
 • характеристики мережі для підключення по напрузі, присутність резервного джерела потужності в разі виникнення її дефіциту;
 • розрахунок власника мереж електропостачання за номінальним значенням струму короткого замикання в момент приєднання;
 • технічні параметри електромережі;
 • вимоги з технічної точки зору для компенсування реактивної потужності;
 • в разі, якщо приєднання електроустановки до мережі може теоретично привести до погіршення роботи, то даються рекомендації щодо приєднання контрольних приладів;
 • вимоги до аварійної автоматики і системі частотного розвантаження;
 • вимоги релейного захисту, телемеханіки, електричної безпеки, ізоляції, зв’язку;
 • вимоги за специфікою електропостачання агрегату замовника, межа допустимої роботи паралельних приймачів струму;
 • технічні вимоги отримання харчування електричних установок замовника, призначених для резервного включення;
 • вимоги з постачання харчування всіх електричних приладів, які застосовуються для модернізації або реконструкції електроустановки;
 • технічні особливості та рекомендації щодо застосування стандартних проектів електричного постачання установок;
 • опис графіка по добовому регулювання навантаження в мережі.

Типові умови для населення містять:

 • назва електроустановки, розташування;
 • межа допустимої розрахункової навантаження мережі, також щодо електроживлення і підігріву;
 • напруга в мережі при підключенні електроустановки;
 • технічні вимоги до лічильників електричної енергії;
 • опис необхідних пристроїв захисту від пошкоджень і блокування перевищення дозволеної потужності для роботи;
 • вимоги до організації заземлення та інших заходів для отримання електричної безпеки в місці підключення.

Дотримання технічних умов

Згідно з умовами договору, з боку споживача повинні бути забезпечені технічні умови для можливості підключення. Замовник зобов’язаний забезпечити за свій кошт виконання технічних умов та відшкодувати власнику вартість підключення до його мереж.

Підключення географічно віддалених електроустановок, таких, як бурові та земельні снаряди, відбувається за рахунок замовника, який додатково будує опори і проводить лінію між точкою і мережами власника. При цьому додаткові лінії електропередач вважаються природною частиною електроустановки замовника.

Після оплати послуг і робіт підключення, замовник в двотижневий термін отримує оформлений договір, який є обов’язковим для виконання на всій протяжності дії двома сторонами і тією організацією, яка ці роботи буде виробляти. Якщо передбачається обгрунтоване відступ від технічних умов, то це питання узгоджується з організацією, що видала їх.