Позначення і форма подання зварних швів на кресленнях: види позначень, особливості подання

Позначення і форма подання зварних швів на кресленнях: види позначень, особливості подання

Надійність з’єднань забезпечують зварювальні шви, щодо яких діють відповідні ГОСТи. У цих стандартах відображені позначення подібних швів, про які повинен бути обізнаний кожен зварювальник. Подібні знання цінні тим, що допомагають ознайомитися і вникнути в суть креслень, швидко і якісно з’єднати вироби з металу. При цьому у кожного креслення є велика кількість важливих нюансів, до яких слід віднести позначення різних швів, нумерацію зварних елементів тощо. І лише маючи уявлення про те, що означає кожен з цих елементів, можна зрозуміти, як без помилок виконати розроблений проект.

Основні позначення

Підготовлені для зварювання вироби часто виконані з матеріалів, які відрізняються не тільки товщиною, а й розмірами і формою. Також з’єднуються деталі можуть відрізнятися і своїм розташуванням по відношенню один до одного. У кресленнях можуть бути передбачені різні позначення зварювального шва, що визначається в першу чергу взаємним розташуванням зварних елементів конструкції. Діючі державні стандарти визначають наступні основні види з’єднань:

  • «С» стикувальний;
  • «С» торцеве;
  • «У» кутовий;
  • «Н» нахлестное;
  • «Т» Таврове.

стикувальний

Часто на кресленнях можна зустріти позначення стикового зварювального шва, під яким розуміється з’єднання виробів, що знаходяться в межах однієї поверхні або площини. Точками дотику при з’єднанні деталей методом зварювання виступають суміжні торцеві сторони.

торцеве

Під торцевих мається на увазі поєднання елементів методом зварювання по торцевих сторонах виробів, де бічні частини розташовані разом. До подібного способу вдаються в тих ситуаціях, коли необхідно поєднати елементи з тонкого металу з метою запобігання прожога. Дуже важливим моментом є те, що на кресленнях крім безпосередньо позначення того чи іншого зварювального шва обов’язково повинне бути присутнім пояснення, що розкриває суть того, який саме тип зварювального шва мається на увазі. Така додаткова інформація повинна бути присутнім в тих випадках, коли для позначення зварювальних швів використовують ідентичні літери.

Нахлестное

При виконанні зварювальних швів нахлестним методом зазвичай використовується на кресленнях заголовна буква «Н», яка служить поясненням до створюваного шву. Особливістю таких з’єднань є те, що елементи знаходяться паралельно відносно один одного, причому один з них повинен частково перекривати інший.

Таврове

Якщо в кресленнях передбачений тавровий зварений шов, то в якості поясняющего символу використовується буква «Т». Для цього з’єднання передбачено, що один виріб зварюється торцевою частиною з іншої продукції в тому ж місці під деяким кутом, який може досягати 90 градусів.

кутове

Велика літера «У» застосовується для позначення на кресленнях кутового зварного шва. Для подібних з’єднань характерно зварювання виробів під прямим, гострим або тупим кутом відносно один одного.

Часто на кресленнях для позначення зварювального шва може застосовуватися одна з двох позначок:

  • видимий;
  • невидимий.

Причому це правило діє в будь-якому випадку, незважаючи на тип застосовуваного методу зварювання.

Якщо на кресленні представлений видимий тип шва, то в якості мітки йому буде відповідати суцільна лінія. У разі використання невидимого типу підказкою зазвичай виступає пунктирна лінія. Для позначення на кресленнях одиночний зварної точки, що відноситься до категорії видимих ??поміток, використовується математичний знак «+». Що ж стосується невидимої точки, то для неї не передбачено ніяких позначень.

Особливості вказівки швів на кресленні

У деяких ситуаціях креслення може передбачати шви, створені відповідно до однаковими стандартами. Тоді для таких проектів будуть застосовуватися і ідентичні позначення, причому подібна інформація повинна бути приведена в технічних вимогах цього креслення.

Іноді в якості яка б пояснила мітки для швів, які на кресленнях відповідають один одному, може використовуватися певна цифра. Однак це правило діє лише за умови, що між ними простежується абсолютна схожість, а використовується зображення є одностороннім, скажімо, вони представлені лише з лицьового або зворотного боку. Допустимої є ситуація, коли у швів відсутні будь-які позначення. Для таких випадків креслення обов’язково повинен передбачати позначку, виконувану в вигляді лінії, яка представлена ??як виноска без палиць.

Якщо на кресленні представлені симетричні вироби, то для позначення зварювального шва використовує лінії-виноски. Причому в якості позначки для швів допустимо використовувати лише одну з симетричних сторін вироби. Подібний варіант допускається лише при наявності осі симетрії.

Креслення: вимоги ГОСТ

Якщо креслення, виконаний відповідно до ГОСТ, містить елементи, що відносяться до одного виробу, з’єднані за допомогою швів одного і того ж типу, то для їх відміток допускається використовувати лінії-виноски. Причому важливим моментом є те, що лише одна певна частина деталі може передбачати позначення шва. Найкраще, якщо це виконано у вигляді зображення, а біля нього проходить лінія-виноска.

Можливі ситуації, коли на кресленні відсутні для окремих зварних швів визначені чинним стандартом позначки у вигляді ліній-виносок. Подібне рішення продиктоване тим, що необхідна інформація міститься в технічних вимогах і записках до креслення, де вони представлені у вигляді зварних з’єднань. Щоб креслення відповідав вимогам ГОСТу, в ньому в обов’язковому порядку зварювальні шви повинні мати відповідні позначення. Необхідна інформація повинна бути відображена в технічних вимогах, що наводяться там відомості повинні давати уявлення про тип зварювального шва, розмірах деталей і особливості їх конструкції, розташуванні зварних з’єднань в рамках поперечного перерізу.

Існує єдиний набір вимог, яким повинні задовольняти всі шви або групи зварних швів, які відображені на кресленні. Причому ця інформація повинна наводитися в спеціальній формі:

  • таблиця;
  • технічний опис.

Свої особливості подання на кресленні має і зварювання. Вона повинна наводитися в тому вигляді, який закріплений діючими вимогами. Тільки за умови, що креслення був розроблений з урахуванням всіх вимог, можна розраховувати на те, що у зварника не виникне проблем під час роботи, і він зможе мінімальними витратами часу і без помилок вирішити поставлену задачу. У тому випадку, якщо при складанні креслення були допущені помилки, які порушують вимоги чинного державного стандарту, то він спочатку не буде схвалений органами.

висновок

Правильне складання креслень для зварювання є не менш важливим етапом, ніж самі роботи по з’єднанню металевих виробів. Відносно позначень зварювального шва діють певні вимоги, які повинні бути дотримані незалежно від типу використовуваної зварювання. Застосовувані позначення для зварних швів забезпечують не тільки наочність креслення, але і спрощують саму роботу для зварювальника. Для кожної назви передбачені свої особливості, тому помилки на цьому етапі можуть дорого обійтися, оскільки саме на відбиті мітки в кресленні буде орієнтуватися зварювальник, виконуючи поставлене перед ним завдання.

Основоположним документом, який закріплює вимоги щодо подання позначень для зварних з’єднань, є державний стандарт. Тому не тільки люди, які розробляють креслення, а й ті, для кого він буде служити основою в процесі роботи, повинні бути досить добре обізнані про всі вимоги та доданих до них примітках. Ці знання допомагають не допустити помилок і непорозумінь, що дозволяє розраховувати на точну реалізацію проекту із застосуванням конструкцій, що вимагають створення зварних з’єднань.

Схожі записи

Зварна балка — виробництво і технологія зварювання

Зварна балка — виробництво і технологія зварювання

Різці для токарного верстата по металу – класифікація, види, призначення

Різці для токарного верстата по металу – класифікація, види, призначення

Якими характеристиками володіє дюралюміній, і де застосовується цей матеріал

Якими характеристиками володіє дюралюміній, і де застосовується цей матеріал

Зварювальні роботи для металоконструкцій: опис видів зварювання і середня вартість

Зварювальні роботи для металоконструкцій: опис видів зварювання і середня вартість